Filosofiecafé  
  Wageningen

filosofiecafé Wageningen is een initiatief van
het Humanistisch Verbond Arnhem-Rijnstreek

We komen bijeen
op elke tweede zondag van de maand in  
THUIS
Stationsstraat 32, Wageningen.

Aanvang 14:30

Toegang € 8,-
Leden HV en NIVON € 5,-
Studenten halve prijs

Contact: stuurgroep fc wageningen
Fred van der Knaap: (0317) 413541
.
 

                               

 

Prof. dr. Laurens ten Kate                                                                           

Hannah Arendts filosofie van de nataliteit: 
over vrijheid, vrijzinnigheid en humanisme in de 21ste eeuw

De Vrijzinnigen vormden altijd al een markante en vernieuwende stroming in het religieuze landschap van de laat-moderne cultuur, zowel binnen als buiten Nederland. Ze zijn wars van dogma’s en beschouwen het christendom als een van de vele spirituele tradities in onze wereld. Vrijzinnigen hebben ook steeds nauwe verbindingen gehad met het humanisme. Maar vrijzinnigheid is uiteindelijk meer dan een levensbeschouwelijke stroming. Het is ook een kernwaarde van onze cultuur: een levenshouding die niet uitgaat van vaststaande waarheden en die gekenmerkt wordt door openheid, dialoog en gevoel voor pluralisme.

Ten Kate spreekt in dit verband over de ‘vrijzinnige conditie’ van onze cultuur en ontwikkelt een nieuw begrip van vrijheid. In deze vrijzinnige conditie delen heel veel mensen: ze bestaat erin dat de ‘zin van het bestaan’ niet meer vastligt, en dat we zinzoekers zijn geworden. Daarbij wordt onze verbeeldingskracht steeds meer aangesproken.

Wat dat betekent voor ons tijd? Om die vraag te beantwoorden, kan Hannah Arendts politieke filosofie ons helpen. Arendt stelt dat politiek spreken en handelen niet uitgaat van een vaststaande identiteit, maar dat mensen zichzelf telkens opnieuw uitvinden als ze verschijnen aan elkaar in de publieke ruimte. Relatie en pluraliteit gaat vóór identiteit, het Wie? Is belangrijker dan het Wat?. Dat vergt een heel nieuw mensbeeld, waarin het accent ligt op iets beginnen (nataliteit) en niet op de doelen die willen bereiken.

Laurens ten Kate (1958) is filosoof en theoloog. Sinds 2002 is hij verbonden aan de Universiteit voor Humanistiek als universitair hoofddocent filosofie en religiestudies, en sinds 2015 tevens als bijzonder hoogleraar Vrijzinnige religiositeit en humanisme. Hij is internationaal deskundige in onderzoek naar het grensgebied tussen religie, secularisering en humanisme.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Op 8 juli en op 12 augustus is er geen filosofiecafé: gezien de matige opkomst in de zomermaanden hebben we besloten tot een zomerstop.

Op 9 september beginnen we weer, alleen is nog niet duidelijk waar, wat THUIS gaat verbouwen.

 

 


geplande sprekers en onderwerpen


10 juni             
Laurens ten Kate
Hannah Arendts filosofie van de nataliteit:
op zoek naar nieuwe betekenissen van vrijzinnigheid en humanisme in de 21ste eeuw

8 juli                : zomerstop

12 augustus    : zomerstop

9 september  
PLEK BIJEENKOMST IS NOG ONBEKEND
Tanja van Hummel
Kennis, Dé wereld bestaat niet, aliens wel

privacywet

De enige gegevens die het filosofiecafé bewaart, zijn mailadressen. 

Naam, voornaam, leeftijd, geslacht, enzovoorts: het wordt allemaal niet geregistreerd.

Verder geven we nooit iemand toegang 
tot deze adressenlijst. Hij wordt alleen gebruikt voor nieuws over het filosofiecafé, een enkele keer sturen we ook mails over andere filosofische bijeenkomsten, zoals die van het Humanistisch Verbond Arnhem.