Filosofiecafé  
  Wageningen

filosofiecafé Wageningen is een initiatief van
het Humanistisch Verbond Arnhem-Rijnstreek

We komen bijeen
op elke tweede zondag van de maand in  
THUIS
Stationsstraat 32, Wageningen.

Aanvang 14:30

Toegang € 8,-
Leden HV en NIVON € 5,-
Studenten halve prijs

Contact: stuurgroep fc wageningen
Fred van der Knaap: (0317) 413541
.

 8 april 14:30 uur Toon van Eijk:                     
Spinoza in het licht van bewustzijnsontwikkeling


                
Volgens emeritus hoogleraar Maarten Van Buuren is de kern van Spinoza’s ethiek de bevrijding van bevoogding en het streven om in overeenstemming te leven met de wereld en met zichzelf. Een aantal sleutelbegrippen in Spinoza’s filosofie zijn de immanente, in de natuur-inwonende God, zelfbeschikking, de rede, intuïtie, macht en zelftoe-eigening. In mijn boek ‘Spinoza in het licht van bewustzijnsontwikkeling’ bespreek ik deze sleutelbegrippen aan de hand van de analyse van Van Buuren en de filosofie van Maharishi Mahesh Yogi, de grondlegger van de Transcendente Meditatie (TM) techniek. Ook het werk van filosofen zoals Ken Wilber en Otto Duintjer speelt een rol in mijn gedachtegang. De volgende drie vragen zullen centraal staan op de bijeenkomst in Wageningen:

- Waarom is een explicitering van vooronderstellingen belangrijk?

- Heeft Spinoza ervaringen gehad van transcendent bewustzijn, van bewustzijn-als-zodanig?

- Geloofde Spinoza in God?

 
Van Eijk T. (2017). 
Spinoza in het licht van bewustzijnsontwikkeling. Lulu

www.toon-van-eijk.nl

Toon van Eijk (1952) is een gepensioneerd tropisch landbouwkundige met langdurige werkervaring in Afrika. 
Naast ontwikkelingssamenwerking heeft hij grote interesse in wetenschapsfilosofie en bewustzijnsontwikkeling (ervaringsspiritualiteit). Hij beoefent sinds 1972 tweemaal dagelijks een
meditatietechniek. 
De combinatie van theorie en praktijk staat centraal in zijn leven.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13 mei  14:30 uuur  René Munnik:                        
Tijdmachines

 

De moderne wetenschap houdt ons voor dat spoken niet bestaan. Als een ware Ghost- en Mythbuster trekt ze ten strijde 
tegen wat ze als ‘fantomen’ en ‘mythen’ aanmerkt: God, de ziel, de vrije wil... Maar intussen produceert ze zelf fantoom na fantoom.

René Munnik poneert een even weidse als fascinerende uitwerking van deze stelling:

naarmate wij onze wereld rationeler inrichten, neemt diezelfde wereld een steeds mythischer gestalte aan.

Het geletterde denken overwon ooit de mythe en installeerde een nieuw soort tijd: 'geschiedenis’.

Hedendaagse wetenschap en techniek vechten echter het monopolie van het geletterde denken aan. Bovendien strijden ze tegen de vergankelijkheid. Het succes waarmee ze dat doen brengt ons begrip van ‘geschiedenis’ aan het wankelen. Slaagt hun strijd, dan worden levenden en doden tijdgenoten in een wereld van fantomen en wordt de overwinning op de mythe weer ongedaan gemaakt.

 
René Munnik (1952) is bijzonder hoogleraar namens de Stichting Thomas More aan de Universiteit Twente 
en universitair docent wijsbegeerte aan de Tilburg School of Catholic Theology.


 


geplande sprekers en onderwerpen


8 april 
Toon van Eijk

Spinoza in het licht 
van bewustzijnsontwikkeling

13 mei              
René Munnik
Tijdmachines

10 juni              
Laurens ten Kate
Hannah Arendts filosofie van de nataliteit:
op zoek naar nieuwe betekenissen van vrijzinnigheid en humanisme in de 21ste eeuw

8 juli                : zomerstop

12 augustus    : zomerstop

9 september
Tanja van Hummel
Kennis, Dé wereld bestaat niet, aliens wel