Filosofiecafé  
  Wageningen

filosofiecafé Wageningen is een initiatief van
het Humanistisch Verbond Arnhem-Rijnstreek

We komen bijeen
op elke tweede zondag van de maand in  
THUIS
Stationsstraat 32, Wageningen.

Aanvang 14:30

Toegang € 8,-
Leden HV en NIVON € 5,-
Studenten halve prijs
Leerlingen Pantarijn gratis

Contact: stuurgroep fc wageningen
Fred van der Knaap: (0317) 413541
.12 mei                    Herman Simissen                                      


Karl Popper: de waarde 
van intellectuele bescheidenheid
                                      

Op 17 september a.s. is het vijfentwintig jaar geleden dat de filosoof Karl Popper overleed. Bij zijn overlijden gold 

Popper als de meest prominente filosoof van het moment. 

Dit vanwege zijn bijdragen aan enerzijds de wetenschapsfilosofie, en anderzijds de politieke filosofie. 

Maar sinds zijn overlijden lijkt de belangstelling voor zijn ideeën wat af te nemen. Juist nu de belangstelling voor 

Popper wat terug lijkt te lopen, is er alle reden, om – bij gelegenheid van zijn vijfentwintigste sterfdag – nog eens 

stil te staan bij de inhoud en betekenis van zijn filosofie.


Herman Simissen (1959) studeerde geschiedenis aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. 

Nadien doceerde hij filosofie van de geschiedenis aan dezelfde instelling. 

Sinds 1991 is hij verbonden aan de Open Universiteit, als docent Cultuurwetenschappen; hij verzorgt onderwijs 

in zowel geschiedenis als filosofie. Hij promoveerde op de geschiedfilosofie van de Duitse filosoof Theodor Lessing. 

Naast zijn werk is hij hoofdredacteur van het tijdschrift Streven.
 


geplande sprekers en onderwerpen

2019

juni, juli en augustus: zomerpauze

8 september
Nico Lippe
Humanisme, een persoonlijke visie

13 oktober
Alexandra van Ditmars
De actualiteit van het denken van
Simone de Beauvoir

10 november
Paul Gabriner
De oorsprong van de 
Universele Verklaring van 
de Rechten van de Mens

8 december
Emma Cohen de Lara
Post-Truth, Plato en de Sofisten

privacywet

De enige gegevens die het filosofiecafé bewaart, zijn mailadressen. 

Naam, voornaam, leeftijd, geslacht, enzovoorts: 
het wordt allemaal niet geregistreerd.

Verder geven we nooit iemand toegang 
tot deze adressenlijst. Hij wordt alleen gebruikt voor nieuws over het filosofiecafé, een enkele keer sturen we ook mails over andere filosofische bijeenkomsten, zoals die van het Humanistisch Verbond Arnhem.