Filosofiecafé  
  Wageningen

filosofiecafé Wageningen is een initiatief van
het Humanistisch Verbond Arnhem-Rijnstreek

We komen bijeen
op elke tweede zondag van de maand in  
THUIS
Stationsstraat 32, Wageningen.

Aanvang 14:30

Toegang € 8,-
Leden HV en NIVON € 5,-
Studenten halve prijs

Contact: stuurgroep fc wageningen
Fred van der Knaap: (0317) 413541
.
Dr. Jan Peters (Islam) en dr. René Gabriëls (Marcuse) hebben hun presentaties
ter beschikking gesteld om te delen met belangstellenden.


klik hier voor lezing over Islam van 14 oktober


klik hier voor lezing over Herbert Marcuse van 11 november


11 november: René Gabriels,                                     

De actuatiteit van Herbert Marcuse                
                          
      

Herbert Marcuse (1898-1979) was wereldberoemd in de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw: de tijd van de studentenopstanden.
Hoe actueel is hij?

Van Marcuse zijn in elk geval twee termen in het spraakgebruik overeind gebleven.
De ene is ‘repressieve tolerantie’, de andere ‘eendimensionaliteit’. De eerste term wil zeggen dat onder het mom van vrijheid er sprake van onderdrukking kan zijn. Totalitarisme hoeft in een moderne samenleving niet het uiterlijk van terrorisme te hebben. Eendimensionaliteit houdt in dat de maatstaven die we gebruiken om het bestaande te beoordelen aan dat bestaande zijn ontleend en daar niet buiten treden.
Bij tweedimensionaliteit komt de kritische splijting tussen wat bestaat en wat mogelijk is in termen van een betere en menswaardiger wereld pas echt aan de orde.

Wat hebben we nog aan zulke theorieën? Wat kunnen we ermee uitrichten tegen data-giganten, internet trollen en het oprukkende alt-right fascisme?

 
Prof. dr. René Gabriels is filosoof en sociaal wetenschapper en promoveerde op een proefschrift met als titel ‘Intellectuelen in Nederland. Publieke controversen over kernenergie, armoede en Rushdie’. Hij als docent filosofie verbonden aan de Universiteit Maastricht. Hij schreef boeken over racisme, intellectuele en lokale democratie.  


De grote zaal van THUIS is weer beschikbaar!

Let op de routing, mogelijk moeten we via de achterzijde naar binnen.
Dan moet je langs de kerk lopen en de trapjes afgaan.
Het wijzt zich vanzelf, maar we zetten ook borden neer. 


geplande sprekers en onderwerpen

11 november
René Gabriels
De actualiteit van Herbert Marcuse

9 december
Roel Veraart
Duurzame groei

2019

13 januari
Paul van Tongeren
Willen Sterven (kan dat eingelijk wel?)

privacywet

De enige gegevens die het filosofiecafé bewaart, zijn mailadressen. 

Naam, voornaam, leeftijd, geslacht, enzovoorts: 
het wordt allemaal niet geregistreerd.

Verder geven we nooit iemand toegang 
tot deze adressenlijst. Hij wordt alleen gebruikt voor nieuws over het filosofiecafé, een enkele keer sturen we ook mails over andere filosofische bijeenkomsten, zoals die van het Humanistisch Verbond Arnhem.