Filosofiecafé  
  Wageningen

filosofiecafé Wageningen is een initiatief van
het Humanistisch Verbond Arnhem-Rijnstreek

We komen bijeen
op elke tweede zondag van de maand in  
THUIS
Stationsstraat 32, Wageningen.

Aanvang 14:30

Toegang € 8,-
Leden HV en NIVON € 5,-
Studenten halve prijs
Leerlingen Pantarijn gratis

Contact: stuurgroep fc wageningen
Fred van der Knaap: (0317) 413541
.

Roel Veraart, Fenomenologie                                     


Van oudsher bezint de filosofie zich op de vraag naar de relatie tussen denken en zijn. Zijn geest en lichaam gescheiden? 
Eén en hetzelfde? Overlappen ze enigszins? En zo ja, in hoeverre dan? Is denken iets dat alleen mensen kunnen? 
Wat is dat denken dan voor iets? Hebben we volledige autonome beschikking over dit verstand, of is onze ratio al 
verregaand bepaald door lichamelijke, culturele, historische en geografische omstandigheden? 
Men kan vragen wat dit alles betekent voor onze relatie met de wereld: behoren wij daartoe, of zijn we losgekoppeld 
van ‘de natuur’? Kant schafte het idee van een externe, objectief bestaande buitenwereld af. Sindsdien heet het 
onderzoek naar geest en lichaam (subject en object; noësis en noëma, perceptie en gepercipieerde; 
het Zelfde en Andersheid; etc.) in de continentaal-filosofische wereld ‘fenomenologie’. Fenomenologisch kijken is: vanuit het verband tussen mij en de wereld de zaken zelf duiden. Hoe gaat dit? Wat houdt dat in? 
Wat verenigt precies het denken van filosofen als Husserl, Heidegger, Levinas en Derrida

 Roel Veraart bespreekt deze vragen in een lezing over subject en object, mens en wereld, en hun verhouding binnen de fenomenologie. Naast een historische introductie kunt u rekenen op een poging deze hedendaagse filosofische stroming concreet inzichtelijk te maken aan de hand van alledaagse voorbeelden. 

 
Roel Veraart (24) is net begonnen als promovendus aan de Universiteit Wageningen. Als filosoof denkt hij na over manieren om onze economie om te vormen, zodat we niet meer uit fossiele grondstoffen hoeven te putten.

 


geplande sprekers en onderwerpen

2019

10 maart
Roel Veraart, Fenomenologie

14 april
Adriaan de Jonge
Aspecten van WERK: Aristoteles, Marx, Hannah Arendt en David Graeber  
 

12 mei
Herman Simissen, Popper: de waarde 
van intellectuele bescheidenheid

juni, juli en augustus: zomerpauze

8 september
Maarten van Buuren
De politieke filosofie van Spinoza 
(in relatie tot Machiavelli en Hobbes)

13 oktober
Alexandra van Ditmars
De actualiteit van het denken van
Simone de Beauvoir

10 november
Paul Gabriner
De oorsprong van de 
Universele Verklaring van 
de Rechten van de Mens

8 december
Emma Cohen de Lara
Post-Truth, Plato en de Sofisten

privacywet

De enige gegevens die het filosofiecafé bewaart, zijn mailadressen. 

Naam, voornaam, leeftijd, geslacht, enzovoorts: 
het wordt allemaal niet geregistreerd.

Verder geven we nooit iemand toegang 
tot deze adressenlijst. Hij wordt alleen gebruikt voor nieuws over het filosofiecafé, een enkele keer sturen we ook mails over andere filosofische bijeenkomsten, zoals die van het Humanistisch Verbond Arnhem.